Symposium Acute Neurologie 2017

Direct inschrijven voor het symposium op 20 april 2022




Het symposium

Door het bijwonen van deze nascholing wordt u op de hoogte gebracht van het beste wat de acute neurologische zorg in Nederland momenteel te bieden heen. U krijgt informatie met directe klinische relevantie, er is een interactieve quiz en een pro-contra debat tussen een neuroloog en een SEH arts.

Doelgroep

Neurologen, SEH artsen en A(N)IOS neurologie/ spoedeisende zorg.

Datum en locatie

Dit symposium vond plaats opĀ 21 april 2017 in het LUMC, Leiden.

ORGANISATIE

Korne Jellema, Guus Schoonman Yvo Roos, Kim Bekelaar, Ruud van der Kruijk, Crispijn van de Brand, Nyika Kruyt.

Accreditatie

AccreditaUe (3 punten) is aangevraagd bij de NVN en NVSHA.

Het programma

13:00 – 13:30

Inloop en registratie

13:30 – 13:45

Ledenvergadering & Introductie
Dr. K Jellema / Dr. ND Kruyt

13:45 – 14:15

Acuut perifeer zenuwletsel
Dr. WPondaag, LUMC

14:15 – 14:45

Neuropsychiatrie op de SEH
Dr. EM van Fenema, LUMC

14:45- 15:00

Pauze

15:00 – 15:30

Verlaagd bewustzijn eci
Dr. J Horn, AMC

15:30 – 16:00

Caudasyndroom
Drs. E Wouda, OLVG West

16:00 – 16:15

Pauze

16:15 – 16:45

Acute neuromusculaire problematiek
Dr. BC Jacobs, Erasmus MC

16:45 – 17:05

Quiz
Dr. K Jellema, HMC

17:05 – 17:20

Pauze
17:20 – 17:40
Debat: IV Trombolyse door SEH arts
Pro: Drs T Eikendal,
Contra: Prof. YB Roos, AMC

17:00

Afsluiting en borrel

Editie 2016